El Bosc dels Somnis

AVÍS LEGAL / PRIVACITAT / COOKIES

AVÍS LEGAL

A El Bosc dels Somnis estem compromesos amb la privacitat de les dades dels nostres contactes. Som plenament conscients de les nostres responsabilitats envers les bones pràctiques d’ús de dades de caràcter personal.

Les nostres condicions

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines web integrants del lloc web de El Bosc dels Somnis inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi al portal El Bosc dels Somnis (“usuari”) accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal El Bosc dels Somnis.

El present avís legal (en endavant, l'”Avís Legal”) regula l’ús del lloc web: El Bosc dels Somnis.

Què esperem dels nostres usuaris

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, el present Avís Legal, així com les condicions particulars que, si s’escau, el complementin, en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb El Bosc dels Somnis. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic. Queda prohibit l’ús del web amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web.

Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

  • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars.
  • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars.
  • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

L’usuari té dret a revocar el seu consentiment previ en qualsevol moment.

Compromisos i obligacions amb els nostres usuaris

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, el present Avís Legal en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

En la utilització del portal El Bosc dels Somnis l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de El Bosc dels Somnis o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal El Bosc dels Somnis o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del portal.

El Bosc dels Somnis adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són plenament fiables i que, per tant, El Bosc dels Somnis no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

En tot cas, El Bosc dels Somnis es compromet legalment a informar els seus usuaris de qualsevol esquerda de seguretat en el termini legal establert per la RGPD.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Mitjançant aquestes Condicions Generals no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el portal El Bosc dels Somnis ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, les imatges, els dissenys, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos), material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims registrats, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya forma part.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut en el web, haurà de notificar aquesta circumstància a El Bosc dels Somnis indicant:

  • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l’interessat.
  • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en el web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Dret a l’oblit

En tot moment l’usuari de El Bosc dels Somnis tindrà dret a revisar, recuperar o esborrar, totalment o parcialment, les dades emmagatzemades per El Bosc dels Somnis. Només ha d’enviar un correu electrònic a info@elboscdelssomnis.com i sol·licitar-ho.

Enllaços Externs

Les pàgines del portal El Bosc dels Somnis proporcionen enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers. L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços, tot i que El Bosc dels Somnis no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’usuari per accedir a aquests enllaços.

L’usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al portal El Bosc dels Somnis haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita de El Bosc dels Somnis. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre El Bosc dels Somnis i el propietari del lloc en el qual s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de El Bosc dels Somnis dels seus continguts o serveis.

Altres condicions d’ús d’aquest lloc web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web i dels serveis accessibles des del mateix, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i al present avís legal.

Així mateix, es compromet, llevat d’autorització prèvia, expressa i escrita de El Bosc dels Somnis a utilitzar la informació continguda en el lloc web, exclusivament per a la seva informació, no podent realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels continguts als quals té accés.

Aquest lloc, el domini elboscdelssomnis.com i la propietat del contingut escrit pertanyen a Roger Cantos.

Aquest lloc web conté enllaços que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a la nostra organització. El Bosc dels Somnis no garanteix ni es fa responsable del contingut que es reculli en aquests webs.

Excepte autorització expressa, prèvia i per escrit de El Bosc dels Somnis, queda terminantment prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web.

Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment de El Bosc dels Somnis qualsevol manipulació o alteració d’aquest lloc web. Conseqüentment, El Bosc dels Somnis no assumirà cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar-se, d’aquesta alteració o manipulació per tercers.

Exercici de drets ARCO

L’informem que podrà exercitar, respecte de les dades obtingudes, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició. Per això se l’informa que podrà exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita i signada que podrà enviar, juntament amb fotocòpia del seu DNI o document identificatius equivalent, per correu electrònic, adjuntant fotocòpia de DNI a: info@elboscdelssomnis.com. Abans dels 10 dies respondrem a la seva sol·licitud per confirmar-li la execució del dret que hagi sol·licitat exercir.

Exclusió de garanties i responsabilitat

El Bosc dels Somnis no dona cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

  • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts.
  • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
  • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
  • La falta de licitut, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El Bosc dels Somnis no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin derivar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Plataforma Europea de resolució de litigis en línia

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions de El Bosc dels Somnis amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Sempre estarem localitzables: El nostre contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal El Bosc dels Somnis, si us plau dirigiu-vos a info@elboscdelssomnis.com

La nostra política de privacitat descriu com recollim, guardem o utilitzem la informació que recaptem a través dels diferents serveis o pàgines disponibles en aquest lloc. És important que entengui quina informació recollim i com la utilitzem ja que l’accés a aquest lloc implica l’acceptació de la nostra política de privacitat.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Registre de dades de caràcter personal

Aquesta declaració té com a finalitat informar els usuaris de la Política general de Privacitat i Protecció de Dades Personals seguida per El Bosc dels Somnis i ha estat actualitzada per darrera vegada el 14/04/2018.

Aquesta política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels formularis disponibles a la web on es demanin dades de caràcter personal.

El Bosc dels Somnis informa l’usuari que és titular dels fitxers de dades de caràcter personal allotjats al web, en els quals les seves dades seran tractats única i exclusivament per donar resposta a la pregunta o petició que ens formuli.

En utilitzar els formularis de contacte i/o comentaris, observarà que uns quants camps, com el nom o l’adreça electrònica estan marcats amb asterisc (*). Això indica que aquests camps són obligatoris, i el formulari no podrà ser enviat si deixa aquests camps en blanc.

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i realitzar operacions amb El Bosc dels Somnis. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat suposa la impossibilitat de processar les sol·licituds realitzades al nostre portal.

Ús i tractament de les dades d’usuaris

El Bosc dels Somnis te plena consciència de l’ús i tractament que s’ha de donar a les dades personals que es puguin requerir o que es puguin obtenir dels usuaris en les seves pàgines web amb la finalitat de gestionar les sol·licituds o els productes o serveis requerits. En cap moment farà un ús diferent d’aquesta informació ni compartirà dades d’usuaris amb tercers.

Les dades personals recollides en aquesta web només s’utilitzaran exclusivament per respondre a la seva sol·licitud d’informació o atendre reclamacions que puguin sorgir.

Secret i seguretat de les dades

El Bosc dels Somnis es compromet a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a través del formulari són veraces, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Igualment, l’usuari garanteix que tota la informació facilitada correspon amb la seva situació real, que està posada al dia i és exacta. A més l’usuari s’obliga a mantenir en tot moment les seves dades actualitzades, sent l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a Roger Cantos com a titular del portal El Bosc dels Somnis.

El Bosc dels Somnis no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers. No obstant això, i d’acord amb la legislació vigent, es compromet a informar els usuaris de qualsevol esquerda de seguretat en el termini màxim establert per la RGPD.

Navegació

En navegar per les nostres pàgines webs el servidor emmagatzemarà la seva adreça IP en els logs d’accés de forma automàtica i amb la única finalitat de permetre el trànsit per Internet, sent necessari que el seu equip faciliti aquesta adreça IP quan navega perquè les comunicacions puguin realitzar-se. La seva adreça IP serà utilitzada per obtenir estadístiques sobre el nombre de visitants d’aquesta web i la seva procedència, de forma totalment transparent a la seva navegació.

Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant correu electrònic a info@elboscdelssomnis.com, juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del D.N.I. o equivalent, indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de El Bosc dels Somnis, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, El Bosc dels Somnis no realitza pràctiques de SPAM i tampoc envia cap tipus de correus comercials.

POLÍTICA DE COOKIES

Aquest web, igual que la majoria de portals a Internet, fa servir cookies per millorar l’experiència de l’usuari.

A continuació trobaràs informació sobre què són les “cookies”, quins tipus de cookies utilitza aquesta web, com pots desactivar les cookies en el teu navegador, com desactivar específicament la instal·lació de cookies de tercers. Sinó trobes la informació específica que estàs buscant, si us plau dirigeix-te a info@elboscdelssomnis.com.

Amb la publicació al BOE del Reial decret llei 13/2012, de 30 de març, s’ha produït una sèrie de modificacions en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) que entre d’altres afecten el ús de cookies i als enviaments comercials per correu electrònic. Amb aquest Reial Decret, pel qual es transposen diverses directives europees, Espanya igual que tots els estats membres de la Unió Europea s’adapta a la Directiva Europea 2009/136 / CE “esmena a la Directiva Europea sobre processat i retenció de dades i protecció de la privacitat en les comunicacions electròniques “Article 22.2 de la Llei 34/2002. Els prestadors de serveis podran utilitzar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals dels destinataris, a condició que els mateixos hagin donat el seu consentiment després que se’ls hagi facilitat informació clara i completa sobre la seva utilització, en particular, sobre els finalitats del tractament de les dades, d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius que algunes plataformes, com les pàgines web, poden instal·lar al seu ordinador, smartphone, tablet o televisió connectada a Internet. Les seves funcions poden ser molt variades: emmagatzemar les seves preferències de navegació, recopilar informació estadística, permetre certes funcionalitats tècniques … A vegades, les cookies s’utilitzen per emmagatzemar informació bàsica sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip, fins al punt, segons els casos, de poder reconèixer-ho.

Per què són importants?

Les cookies són útils per diversos motius. Des d’un punt de vista tècnic, permeten que les pàgines web funcionin de forma més àgil i adaptada a les seves preferències, com ara emmagatzemar el seu idioma, ciutat o país. A més, ajuden els responsables dels llocs web a millorar els serveis que ofereixen, gràcies a la informació estadística que recullen a través d’elles.

Com utilitzem les cookies?

Navegar per la web de elboscdelssomnis.com, suposa que es puguin instal·lar els següents tipus de cookies:

Cookies de millora del rendiment:

Aquest tipus de cookies conserva les seves preferències per certes eines o serveis perquè no hagi de reconfigurar-cada vegada que visita el nostre portal i, en alguns casos, poden ser aportades per tercers. En el cas de les web de comerç electrònic, permeten mantenir informació sobre la cistella de la compra. Utilitzem les denominades “cookies d’estat de la sessió” per poder millorar els nostres serveis per tal de millorar l’experiència de navegació dels usuaris. Si aquestes cookies es bloquegen o s’eliminen, el lloc web seguirà funcionant.

Cookies estrictament necessàries:

Aquestes cookies són necessàries per al correcte ús de la pàgina web, permetent l’accés a seccions que compten amb filtres de seguretat. Sense aquestes cookies, molts dels serveis disponibles no estarien operatius.

Cookies publicitàries:

Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers, permeten gestionar eficaçment els espais publicitaris del nostre lloc web, adequant el contingut de l’anunci al contingut del servei sol·licitat o l’ús que realitzi de la nostra pàgina web. Gràcies a ella podem conèixer els seus hàbits de navegació a Internet i mostrar-li publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.

Analytics:

Google Analytics és una eina gratuïta d’anàlisi web de Google que principalment permet que els propietaris de llocs web coneguin com interactuen els usuaris amb el seu lloc web. Així mateix, habilita cookies en el domini del lloc al que et trobes i utilitza un conjunt de cookies anomenades “__utma” i “__utmz” per recopilar informació de manera anònima i elaborar informes de tendències de llocs web sense identificar usuaris individuals. Més informació sobre les cookies de Google Analytics i informació sobre la privacitat. Gràcies a això podem estudiar la navegació per les nostres pàgines web i millorar.

Altres cookies de tercers:

Es poden instal·lar cookies de tercers que permetin gestionar i millorar els serveis que aquests ofereixen. Un exemple d’aquest ús són els enllaços a les xarxes socials que permeten compartir els nostres continguts.

Com puc configurar les meves preferències?

Pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador d’Internet. En el cas de bloquejar-les, és possible que certs serveis que necessiten el seu ús no estiguin disponibles.

A continuació t’oferim enllaços en els quals trobaràs informació sobre com pots activar les teves preferències en els principals navegadors: